Lemon loaf

Mund të jetë një imazh i ëmbëlsirë dhe ambiente të brendshme

Instructions
1 1/2 cup(s) FLOUR
1/2 teaspoon(s) BAKING SODA
1/2 teaspoon(s) BAKING POWDER
1/2 teaspoon(s) SALT
3 EGGS
1 cup(s) SUGAR
2 tablespoon(s) BUTTER; Softened.
1 teaspoon(s) VANILLA
1 teaspoon(s) LEMON EXTRACT
1/3 cup(s) LEMON JUICE
1/2 cup(s) OIL (recommend coconut oil)
LEMON ICING
1 cup(s) POWDERED SUGAR; Plus 1 Tablespoon.
2 tablespoon(s) WHOLE MILK; I Used 2%.
1/2 teaspoon(s) LEMON EXTRACT

Instructions

1 1/2 cup(s) FLOUR
1/2 teaspoon(s) BAKING SODA
1/2 teaspoon(s) BAKING POWDER
1/2 teaspoon(s) SALT
3 EGGS
1 cup(s) SUGAR
2 tablespoon(s) BUTTER; Softened.
1 teaspoon(s) VANILLA
1 teaspoon(s) LEMON EXTRACT
1/3 cup(s) LEMON JUICE
1/2 cup(s) OIL (recommend coconut oil)
LEMON ICING
1 cup(s) POWDERED SUGAR; Plus 1 Tablespoon.
2 tablespoon(s) WHOLE MILK; I Used 2%.
1/2 teaspoon(s) LEMON EXTRACT

Back to top button